Garnet    CM354786  USD 168.00

Weight:  260 g

Yunxiao, Fujian


 

 

 

Garnet     CM364787  USD 85.00

Weight:  105 g

Yunxiao, Fujian


 

 

 

Garnet     CM374788EE   USD 49.00

Weight:  50 g

Yunxiao, Fujian


 

 

 

 

 

Garnet & Smoky Quartz   CM384789E  USD 49.00

Weight:  50 g

Yunxiao, Fujian


 

 

 

Garnet & Smoky Quartz   CM304790E  USD 35.00

Weight:  30 g

Yunxiao, Fujian


 

 

 

 

 

Garnet & Smoky Quartz   CM314791  USD 35.00

Weight: 70  g

Yunxiao, Fujian


 

 

 

|HOME |  Mineral Gallery |